Velkommen til Jes Analyse

Pædagogisk-antropologisk institutionsanalyse

JES Analyse er en konsulentvirksomhed, der tilbyder analyser af hverdagskulturen i børneinstitutioner, med afsæt i de udfordringer der opleves det pågældende sted. Derigennem kan vi hjælpe med at se nye sammenhænge og mulige løsninger 

Gennem nysgerrige spørgsmål og observationer udfordrer vi hverdagens selvfølgeligheder, og hjælper til med at opnå nye erkendelser

Hos JES Analyse tilbyder vi troværdigt analysearbejde

  • Vi tilrettelægger et skræddersyet forløb til jer
  • Vi baserer vores analyser på baggrund af vores deltagelse i jeres hverdag
  • Vi formidler vores observationer på en respektfuld og brugbar måde

 

Vores mission

Vi tror på, at hvis man skal flytte mennesker, skal det ske positivt og inspirerende. Hos JES Analyse vil I derfor heller ikke opleve løftede pegefingre. Til gengæld vil I kunne forvente, at vi til tider vil udfordre jer på alt det I “bare gør” i hverdagen.

Som pædagogiske antropologer analyserer og belyser vi overordnet set kulturelle forhold og sociale processer i jeres institution. Vi baserer vores analyser på data, som vi indsamler via deltagerobservation og interviews. Vores styrke er derfor, at vi har mulighed for at forholde os til jeres konkrete hverdag.

Hos JES Analyse betragter vi jer som de egentlige eksperter på jeres arbejdsplads og det pædagogiske område. Vores fornemmeste opgave er derfor at hjælpe jer til at se og genfinde nye spændende muligheder i den. Vores mission er således at undersøge jeres arbejdsplads med henblik på at forbedre hverdagen for både børn og voksne.

Vi hjælper desuden med at skabe sammenhæng mellem jeres visioner, mål, værdier og praktiske handlinger i hverdagen.

 

 

 

“Vores vigtigste opgave er at hjælpe med at forbedre strukturen og rammerne omkring hverdagen i institutionen, så der skabes bedre plads til forandring og trivsel blandt børn og voksne”