Velkommen til Jes Analyse

Pædagogisk-antropologisk institutionsanalyse

 

 

JES Analyse er en konsulentvirksomhed som tilbyder kultur- og diskursanalyser til offentlige og private børneinstitutioner.

Jeg tilrettelægger et skræddersyet forløb til jer og baserer mine analyser på baggrund af min deltagelse i jeres hverdag.

Jeg udfører et troværdigt analysearbejde og formidler mine resultater på en respektfuld og brugbar måde. På baggrund af mine dybdegående analyser og faglige vurderinger, kan jeg giver jer konkrete handlingsforslag til at skabe forandring, og på sigt skabe bedre trivsel blandt børn og voksne.

 

Ingen løftede pegefingre hos mig

Jeg tror på, at hvis man skal flytte mennesker, skal det ske positivt og inspirerende. I vil derfor heller ikke opleve løftede pegefingre eller en lang to-do liste hos mig. Til gengæld vil I kunne forvente, at jeg til tider vil udfordre jer på alt det I “bare gør” i hverdagen.

 

Mission og mål

Som pædagogisk antropolog analyserer og belyser jeg overordnet set kulturelle forhold og sociale processer i jeres institution. Diskursanalyser kommer i spil i form af den måde vi taler til hinanden, og hvilken fortælling vi sammen skaber, udtrykker og tilmed signalerer til hinanden og omverdenen, når de træder ind på vores arbejdspladser. 

Min mission er at være med at skabe ny og forbedret sammenhæng mellem jeres visioner, mål, værdier og praktiske handlinger i en hektisk hverdag, og mit mål er entydigt at styrke arbejdstrivslen for både børn og voksne i vores børneinstitutioner.

VÆRDIGRUNDL

SKOLE & DAGTILBHVEM