Forældresamarbejde

Dialog og samarbejde mellem forældre og daginstitution eller skole indgår som et vigtigt element i styrkelsen af barnets trivsel, udvikling og læring. Uanset hvad jeres udfordringer måtte være, tror vi på, at forældresamarbejdet er ligeså vigtig som arbejdet med børnene. Dette være sig gældende lige fra opstartsfasen under indkøring i daginstitutionerne til den daglige dialog