Arbejdsmetode

Det fineste ved den antropologiske metode er, at den giver et fantastisk godt indblik i både, hvad vi tror vi gør, og hvad vi egentlig gør. Derfor er den klassiske antropologiske metode måske et af de mest sandhedsgivende redskaber til at styrke, udvikle og finjustere en veletableret arbejdskultur. 

Min arbejdsmetode vil være derfor være en kombination af feltobservationer og kvalitative interviews. Det betyder i praksis, at jeg vil komme ud til jer for at indgå i jeres hverdag over en aftalt periode, i et afgrænset antal timer pr. uge. Forløbet vil som oftest strække sig over en 6-8 ugers periode.

Fordelen ved deltagerobservation er, at det giver mulighed for at gå i dybden og få øje på hidtil ukendte sammenhænge på jeres udfordringer. 

Jeg vil som oftest supplere med et afgrænset antal kvalitative interviews. Det vil typisk være med ledelse og ansatte, men det kan i princippet også være både børn eller forældre. Det kommer helt an på opgavens fokusområder. Interviewene har til formål at få jeres personlige tanker frem, som I oplever dem i hverdagen, samt ideer til hvordan I tænker tingene kan gøres anderledes. 

 

Hvad får I ud af det?

I vil få en rapport med opsamling af de fundne temaer samt bud på hvordan praksis kan forbedres. Som et led i den slutproces vil jeg komme tilbage til jer og fremlægge rapportens temaer. Her vil I få et nøje indblik i hvordan I kan forbedre, finjustere og måske endda skabe ændringer, så jeres arbejdsplads kan blive en endnu bedre arbejdsplads – for jer. Jeres fordel er helt klart at rapporten er baseret på JERES konkrete hverdag og vil være tilpasset jeres behov og udfordringer alene og ingen andre. 

Jeg betragter jer som de egentlige eksperter på jeres arbejdsplads. Min opgave vil være at synliggøre og fremhæve hvor der kan justeres og hvor I brillierer – måske endda uden I selv er klar over det.