Jeg er Janne og er ansigtet bag JES Analyse.

Med flere års erfaringer som pædagog og en kandidatoverbygning som pædagogisk antropolog har jeg via mine uddannelser både en grundforståelse for en konkret hverdagspraksis og en antropologisk værktøjskasse at trække på. Denne kombination giver en god ballast og forudsætning for at forstå den praksis jeg vil møde ude hos jer i den pædagogiske virkelighed.

 

Min teoretiske baggrund

Integration af etniske minoritetsbørn har været et bærende interessefelt siden jeg arbejdede som pædagog i og omkring Aarhus og var hele grunden til jeg valgte at tage en overbygning som pædagogisk antropolog. Derfor var det også et helt naturligt valg at jeg på kandidatuddannelsen beskæftigede mig primært med multikulturalisme, etnicitet og identitetsdannelse. Mit speciale blev derfor baseret på 3 måneders feltarbejde i en daginstitution med 50% etniske minoritetsbørn. Her undersøgte jeg kulturelle og sociale kategoriseringsformer, som de etniske minoritetsbørn kommer i berøring med i en dansk børnehavekultur. .

 

Mit menneskelige og faglige værdisæt

Som person har jeg en empatisk, engageret, reflekterende og nysgerrig tilgang til mine omgivelser og livet i det hele taget.

Fagligt finder jeg det overordnet altid interessant at analysere sociale konstellationer og dynamikker samt de magthierarkier der flyder ubestandig rundt imellem os i alle sociale sammenhænge. I arbejdet med børn tager jeg altid afsæt i et barnesyn, hvor barnet er en ligeværdig medborger som har brug for at blive set, mødt og rummet, som det unikke individ det er. Min tilgang til institutionslivet er derfor at børn er lige så meget på arbejde som voksne, når de går i vuggestue, børnehave eller skole. Trivsel blandt børnene er derfor lige så vigtig som personalets, hvis arbejde det er at passe, udvikle og inspirere børn til læring. Derfor har både børn og voksne brug for ‘ro’ på arbejdspladsen i form af klare rammer, forventninger og kommunikation. Trivsel blandt de voksne giver derfor også det bedste fundament for trivsel blandt børnene. Meget kan ofte sættes i forbindelse med den normering som er et politisk anlæggende, men en god arbejdstrivsel og en god kommunikationskultur handler i høj grad også om at have en sund og stærk faglighed.

Med en veludviklet forståelse for at se og forstå hverdags-udfordringer kombineret med en varm, rummelig og empatisk tilgang til andre mennesker, vil jeg meget gerne stille mig til rådighed og hjælpe jer med at skabe en endnu bedre pædagogisk trivselskultur hos netop jer.

– Janne Strøm