Hvorfor hjælp udefra?

Mennesker i samspil skaber kultur. En helt særlig kultur, der kun eksisterer blandt de mennesker, der deltager i den. Kulturen er derfor et udtryk for et særligt sæt af regler og vaner, vi har opbygget sammen og som afspejler, hvordan vi har det sammen. Det vil sige, hvordan vi kommunikerer både kropsligt og mundtligt med hinanden.   

Lidt groft sagt kan man sige at:

  • En god arbejdskultur fremmer arbejdsglæden: Altså lysten til at tage ansvar, vise initiativ, bidrage positivt og lægge ekstra kræfter i, når der er behov for dette.
  • En dårlig arbejdskultur fremmer derimod manglen på ansvarsfølelse og initiativ eller magtesløshed, alt sammen en reaktion på mistrivsel som i sidste ende kan udløse langvarig stress og koste dyrt i sygemeldinger.

At lave en kulturanalyse eller diskursananlyse på sig selv er nærmest en umulig opgave – netop fordi alle er delagtiggjort i kulturen og altid direkte eller indirekte spiller en aktiv rolle i den.

Til sammenligning kender vi alle det at starte på en ny arbejdsplads blandt nye kolleger. Her lægger man mærke til alle de selvfølgeligheder, de andre gør som en helt naturlig del af deres arbejdsrutine. Det er de selvfølgeligheder jeg kan opsamle for jer, så I kan få et blik på jeres arbejdsgang og indsigt i hvilket arbejdsmiljø I bevæger jer i og sammen skaber. Opgaven kan lyde på en overordnet og generelt gennemgang af jeres arbejdsplads, men det kan også være inden for et bestemt område I gerne vil have mit fokus på.

Jeg tilbyder jer et kvalificeret blik på jeres hverdagskultur med henblik på at identificere, hvad der eventuelt står i vejen for, at I kan opnå sammenhæng mellem jeres mål og faglige værdier. I den forbindelse giver jeg mit svar på, hvordan I kan forbedre jeres arbejdsstruktur og kultur. Jeg tager afsæt i de udfordringer, som I måtte opleve i dagligdagen, og som I kunne tænke jer at få belyst og set på med friske øjne.

 

Eksempler på fokusområder

  • Styrke kommunikationen mellem skole og hjem
  • Styrke kommunikationen på/ imellem både ledelses- og medarbejderniveau
  • Styrke samarbejde mellem lærere og pædagoger
  • Implementeringen af nye tiltag; fx Den styrkede læreplan (dagtilbud) og LOKE – stærkere læringsfællesskaber (skole)